DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Alymlar elektrikli awtoulaglar üçin simsiz zarýad beriş enjamyny döretdiler

  ABŞ-ly alymlar bäsdeşleriniňkiden 8-10 esse çalt zarýad alýan elektrik awtoulaglary üçin simsiz zarýad enjamyny döretdiler.

Netijelilik 96 göterim töweregi diýilýär- hatda käbir simli zarýad berijilerdenem has ýokarydyr.

Alymlaryň aýtmagyna görä, synag wagtynda Hýundai Kona awtoulagyna bary-ýogy 20 minutda 50 göterim zarýad berip bildiler we zarýad güýçlendiriji bilen awtoulagyň arasyndaky aralyk 13 santimetrdir.

Tehnologiýa heniz başlangyç döwründe: ony ösdürmek üçin awtoulag markalarynyň goldawy we köp synaglar gerek bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: