«Altyn bürgüt» hususy kärhanasynda ýylyň başyndan bäri plastmassa turbalaryň 180 tonnasy öndürildi

«Altyn Bürgüt» hususy kärhanasynyň Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýän önümhanasynda plastmassa turbalar öndürýär.

Bu ýerde ýylyň başyndan bäri 2022-nji ýylyň başyndan bäri plastmassa turbalaryň 180 tonnasyny, polietilen haltalaryň hem 193 tonnasyny öndürildi. Önümleriň esasy bölegi içerki bazarda ýerlenilýär.

Bu hususy kärhanada geçen ýylda hem 6 million 49 müň 552 manatlyk önüm öndürilip, sarp edijilere ýetirildi.

«Altyn bürgüt» hususy kärhanasy gurluşyk işlerini hem alyp barýar. Şonuň ýaly-da, ýyladyşhanada pomidor hem ösdürip ýetişdirýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector