DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Akylly unitazlar keselleri, şol sanda «COVID-19»-y anyklarlar

Häzir bütin dünýäde birnäçe kompaniýalar, olaryň pikiriçe, keselleri, şol sanda «COVID-19»-y anyklap biljek unitazlary çykarmagyň üstünde işleýärler, diýip «gazeta.ru» ýazýar.

Enjam aşgazan-içege keselleriniň alamatlaryny, gan basyşyny we witaminleriň hem-de mikroelementleriň ýetmezçiligini anyklap biler.

Peýdalanyjylary biri-birinden tapawutlandyrmak üçin onuň suw goýberýän düwmesinde barmaklaryň yzyny surata düşürýän çkaner bolar.

Ýöne, unitaz nähili akylly bolsa-da, ol keseli anyklaýan hakyky lukmany çalşyp bilmez.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: