DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

«Akylly« tabletka adamyň içini barlar

Amerikaly alymlar kameraly gerdejikleri synagdan geçirýärler. Bu gerdejikleri ulanmagyň esasy maksady näsagyň aşgazanynyň we içegeleriniň işleýşini barlamakdan ybaratdyr.

«Pill Bot» diýlip atlandyrylan bu «akylly» gerdejikde kamera, yşyklandyryjylar we dürli datçikli kiçi robot ýerleşdirilendir. Ululygy 13 — 33 millimetr bolan bu enjam 2,3 megapiksel durulykda surata düşürýär. Lukman galtaşyksyz baglanma arkaly ony ýuwudan näsagyň käbir beden agzalarynyň işini görüp bilýär.

Alymlar geljekde gerdejikdäki kameranyň işini 4 essä çenli ýokarlandyrmagy, şeýle-de oňa emeli aňy ornaşdyrmagy maksat edinýärler. Gerdejikler bedenden tebigy ýagdaýda çykýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: