SPORT WE SYÝAHAT

Agyr atletika boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 3-nji sport mekdebinde 2007—2009-njy ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda agyr atletika boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherinden, Dänew, Çärjew we Farap etraplaryndan jemi 36 türgen gatnaşdy.

Ýaryşlaryň netijeleri boýunça Dänew etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň türgenleri gowy netijeleri görkezdiler. Olar dürli agram derejelerinde 5 sany birinji, 2 sany ikinji, şonça-da üçünji orunlary eýelediler. Şol etrabyň 5-nji sport mekdebiniň türgenleriniň 1-isi üçünji orny eýelemegi başardy. Türkmenabat şäheriniň üçünji sport mekdebiniň türgenleriniň 2-si birinji, 4-üsi ikinji we 1-isi üçünji orunlara mynasyp boldular. Çärjew etrabynyň 2-nji sport mekdebinde tälim alýan türgenleriň 3-üsi ýeňijileriň birinji, 2-si ikinji, 1-isi üçünji basgançagyna çykmagy başardylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: