LUKMANÇYLYK

Adam öýjüginde immunitet bilen baglanyşykly täze organ tapyldy

Sýurihdäki Biohimiýa institutynyň gözlegçileri adamlarda immunitet ulgamy üçin örän möhüm bolan täze organy tapdylar. Oňa “eksklýusoma” diýilýär.
Şweýsariýaly alymlar tarapyndan açylan sitoplazmanyň bir bölegi, zerur däl DNK-ny anyklamak we aýyrmak arkaly adam bedeniniň öýjügini fiziologiki ýok etmekden goraýar.

Alymlar bu açyşyň geljekde awtoimmun kesellerini bejermekde peýdaly boljakdygyna umyt edýärler-diýip, “aif.ru” habar berýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: