DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

ABŞ-nyň bir kompaniýasy Aýda geliý-3 gazyp alar

2022-nji ýylda döredilen, ýakynda goşmaça 15 million dollar maýa goýum toplan ABŞ-nyň “Interlune” kompaniýasy Aýda geliý-3-i gazmagy meýilleşdirýär. Bu barada “ArsTechnica” neşiri habar berdi.

Kompaniýa, 2026-njy ýylda Aýyň ýüzüne regolit nusgalaryny alyp, soň olardan geliý-3-i  aýyryp alýan görkeziji ulagy eltmegi meýilleşdirýär. 2028-nji ýylda “Interlune” Ýeriň tebigy hemrasynda ilkinji resurs çykarýan zawody gurmagy maksat edinýär. 2030-njy ýylda kompaniýa geliý-3-i Ýere iberip başlamagy meýilleşdirýär.

Neşiriň habaryna görä, Aýyň ýüzüniň ýokarky gatlaklarynda takmynan bir million tonna geliý-3 bar we bu resursyň bir gramynyň öndürilmegi ýüzlerçe tonna regolitiň gaýtadan işlenmegini talap edýär. 1 litr geliý-3-iň  bahasy müňlerçe dollar we bu izotop kwant kompýuterlerinde, lukmançylyk gözleglerinde, birleşme reaktorlarynda ulanylyp bilner diýip, lenta.ru habar berýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: