YKDYSADYÝET

89,6 müň tonna ýeralma öndürildi

Üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda Lebap welaýatynda ýeralmanyň 89,6 müň tonnasy öndürildi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 9 müň tonna golaý önümiň köpdür.
Şeýle üstünlik pudaga döwlet tarapyndan uly goldawyň berilmegi, daýhanlaryň netijeli zähmet çekmäge höweslendirilmegi arkaly gazanyldy. Ýer eýeleri häzirki günlerde giçki ýeralmany ekmek we olara ideg etmek işlerini utgaşykly alyp barýarlar. Şu möwsümde welaýatymyz da bu ekin 1100 gektar meýdana ekilip, ondan 15,4 müň tonna hasyl almak meýilleşdirilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply