Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

50 metrlik gamburger

Dec 25, 2020

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde uzynlygy 50 metre ýetýän çelpekli (lawaşly) gamburger ýasaldy. Ýurduň täze rekordy hökmünde bellige alnan tagamdan düşen girdeji «Mähirli eller» atly haýyr-sahawat guramasyna berildi.
Tagamy taýýarlamaga aşpezleriň 70-si gatnaşdy. Olara 20 adam kömek berdi.
Täsin gamburgeri taýýarlamak üçin 50 kilogram et, 8 kilogram gowrulan ýeralma (çipsi), 7 kilogram pomidor we şonça käşir, 5 litr çorba, bir blok ketçup we şonça maýonez sarp edildi.
Mundan ozal Daşkentde diametri 2,5 metre ýetýän burger we uzynlygy 45 metr bolan hot-dog taýýarlanylypdy.

Leave a Reply