Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

30-njy maýda Türkmenabada Russiýadan «Türkmenhowaýollary» awiakompaniýasynyň uçarynyň gelmegine garaşylýar

May 29, 2021

«Türkmenhowaýollary» awiakompaniýasy 2021-nji ýylyň 30-njy maýynda Russiýa Federasiýasyndan Türkmenistana türkmen raýatlaryny getirmek üçin çarter gatnawyny amala aşyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada awiakompaniýanyň Russiýadaky wekilligine salgylanmak bilen, «turkmenportal» ýazýar.
Maglumatlara laýyklyklykda, T5726 «Moskwa — Türkmenabat» gatnawynda Türkmenistanyň Konsullygynyň sanawyndaky adamlary alyp gaýdarlar.
Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlarda galan raýatlaryny getirmegi dowam etdirýär.

 

 

Leave a Reply