Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Gadyrly tomaşaçylar, hormatly ildeşler biz siziň ähliňizi “Türkmeniň Altyn Asyry” bäsleşiginiň ýeňijisi, mahmal sesli zenan aýdymçymyz PÖWRIZE GULAMOWANYŇ şowhunly baýramçylyk konserdine tomaşa etmage çagyrýarys! Şeýle – de baýramçylyk konserdinde S.Seýdi adyndaky döwlet sazly dramma teatryň artistleri hem çykyş ederler.

 

 

 

Konsert iýun aýynyň 5 – ine, sagat 19:00 da başlanýar.
Giriş biletini teatryň kassasyndan satyn alyp bilersiňiz! BAHASY: 5 MANAT

HABARLAŞMAK ÜÇIN: 6-01-10

Leave a Reply