Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

10 aýlyk okuwa çagyrýar

Feb 17, 2021

Türkmenabat şäher häkimliginiň 2-nji başlangyç hünär okuw mekdebi dellek hünäri boýunça 10 aýlyk okuwa çagyrýar. Okuw tamamlanandan soň Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan nusgadaky diplom berilýär.
Biziň salgymyz: Türkmenabat şäheri, Gurbansoltan eje köçesiniň 58-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: 3-08-89.

Leave a Reply